துபாய் நகரம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

துபாய் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

20 மே 2024
AED د.إ296.00
+3.50
தேதி விலை மாற்றம்
19 மே 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+0.00
18 மே 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+2.00
17 மே 2024 AED د.إ290.50 AED د.إ+3.00
16 மே 2024 AED د.إ287.50 AED د.إ-1.25
15 மே 2024 AED د.إ288.75 AED د.إ+3.75
14 மே 2024 AED د.إ285.00 AED د.إ+1.50
13 மே 2024 AED د.إ283.50 AED د.إ-2.25
12 மே 2024 AED د.إ285.75 AED د.إ+0.00
11 மே 2024 AED د.إ285.75 AED د.إ-1.00
10 மே 2024 AED د.إ286.75 AED د.إ+5.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ292.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ277.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ283.86
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ278.75
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (19 மே) AED د.إ292.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ291.25
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ271.75
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ283.03
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ271.75
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ279.75
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ270.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ251.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ262.07
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ251.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ270.50
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ248.00
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ241.00
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ245.21
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ247.00
துபாய் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) AED د.إ248.00
துபாய் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

துபாய் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

20 மே 2024
AED د.إ274.00
+3.25
தேதி விலை மாற்றம்
19 மே 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+0.00
18 மே 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+1.75
17 மே 2024 AED د.إ269.00 AED د.إ+2.75
16 மே 2024 AED د.إ266.25 AED د.إ-1.00
15 மே 2024 AED د.إ267.25 AED د.إ+3.25
14 மே 2024 AED د.إ264.00 AED د.إ+1.50
13 மே 2024 AED د.إ262.50 AED د.إ-2.25
12 மே 2024 AED د.إ264.75 AED د.إ+0.00
11 மே 2024 AED د.إ264.75 AED د.إ-0.75
10 மே 2024 AED د.إ265.50 AED د.إ+5.00
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ270.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ257.00
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ262.84
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ258.25
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (19 மே) AED د.إ270.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ269.50
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ251.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ262.09
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ251.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ259.00
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ250.50
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ232.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ242.66
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ232.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ250.50
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ229.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ223.25
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ227.07
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ228.75
துபாய் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) AED د.إ229.75
துபாய் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை