சஹாம், ஓமான் : தங்க விலைகள்

சஹாம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
OMR ﷼25.05
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.10
05 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05 OMR ﷼+0.15
04 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼-0.40
02 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.30 OMR ﷼+0.05
01 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼+0.15
31 மே 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼+0.00
30 மே 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼+0.20
29 மே 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.00
28 மே 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.00
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼25.30
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.90
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼25.09
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼25.25
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) OMR ﷼25.15
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼26.25
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼24.85
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼25.46
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼25.50
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼25.10
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.95
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼25.53
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼25.20
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼25.45
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼25.50
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.25
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼24.45
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.50
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼25.30
சஹாம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சஹாம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
OMR ﷼23.95
-0.05
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.05
05 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95 OMR ﷼+0.15
04 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼-0.40
02 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.20 OMR ﷼+0.05
01 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.15 OMR ﷼+0.15
31 மே 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.00
30 மே 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.20
29 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.00
28 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.00
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼24.20
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.80
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼23.98
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼24.15
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) OMR ﷼24.00
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼25.05
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.80
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼24.32
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.35
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼24.00
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.75
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.05
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.38
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.05
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.30
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼24.40
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.30
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.40
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼22.55
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼24.15
சஹாம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை