சபா அஸ் சலீம், குவைத் : தங்க விலைகள்

சபா அஸ் சலீம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

18 ஜூலை 2024
KWD د.ك24.40
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 KWD د.ك24.40 KWD د.ك-0.05
17 ஜூலை 2024 KWD د.ك24.45 KWD د.ك+0.08
16 ஜூலை 2024 KWD د.ك24.37 KWD د.ك+0.22
15 ஜூலை 2024 KWD د.ك24.15 KWD د.ك+0.23
14 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.92 KWD د.ك+0.00
13 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.92 KWD د.ك+0.02
12 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك-0.16
11 ஜூலை 2024 KWD د.ك24.06 KWD د.ك+0.35
10 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.71 KWD د.ك+0.30
09 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.41 KWD د.ك-0.18
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك24.45
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك23.19
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك23.80
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك23.28
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) KWD د.ك24.40
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك23.80
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك23.10
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك23.40
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك23.45
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك23.18
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك24.50
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك23.25
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك23.75
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك23.35
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك23.65
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك24.40
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك22.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك23.68
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك22.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك23.25
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சபா அஸ் சலீம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

18 ஜூலை 2024
KWD د.ك22.37
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 KWD د.ك22.37 KWD د.ك-0.03
17 ஜூலை 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك+0.06
16 ஜூலை 2024 KWD د.ك22.34 KWD د.ك+0.21
15 ஜூலை 2024 KWD د.ك22.13 KWD د.ك+0.22
14 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.91 KWD د.ك+0.00
13 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.91 KWD د.ك+0.01
12 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.90 KWD د.ك-0.14
11 ஜூலை 2024 KWD د.ك22.04 KWD د.ك+0.32
10 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.72 KWD د.ك+0.28
09 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.44 KWD د.ك-0.17
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك22.40
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك21.24
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك21.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك21.33
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) KWD د.ك22.37
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك22.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك21.23
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك22.03
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك22.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك21.23
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك23.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك21.90
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك22.39
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك22.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك22.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك22.90
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك21.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك22.28
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.90
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை