சபா அஸ் சலீம், குவைத் : தங்க விலைகள்

சபா அஸ் சலீம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
KWD د.ك18.22
-0.11
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
15 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك-0.22
14 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.17
13 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
12 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
11 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
10 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
09 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك-0.16
08 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.11
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.24
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.11
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) KWD د.ك18.33
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.66
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.84
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.31
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.11
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.73
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.32
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.71
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.22
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك18.52
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.22
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சபா அஸ் சலீம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
KWD د.ك16.70
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
15 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك-0.20
14 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.15
13 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
12 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
11 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
10 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
09 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك-0.15
08 அக்டோபர் 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.72
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك16.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) KWD د.ك16.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.78
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.25
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك16.79
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك17.15
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك16.70
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك16.97
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك16.70
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை