அல் வக்ரா, கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் வக்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

17 ஜூன் 2024
QAR ﷼282.50
-1.50
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+0.00
15 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+2.00
13 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.00 QAR ﷼-1.50
12 ஜூன் 2024 QAR ﷼283.50 QAR ﷼+1.50
11 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.00 QAR ﷼+1.50
10 ஜூன் 2024 QAR ﷼280.50 QAR ﷼+1.00
09 ஜூன் 2024 QAR ﷼279.50 QAR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2024 QAR ﷼279.50 QAR ﷼-3.00
07 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.50 QAR ﷼-6.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼289.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼279.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼283.25
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼283.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (16 ஜூன்) QAR ﷼284.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼295.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼280.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼286.24
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼280.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼284.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼291.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼272.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼284.65
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼272.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼280.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼272.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼264.17
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼272.50
அல் வக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

17 ஜூன் 2024
QAR ﷼265.00
-1.50
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50 QAR ﷼+0.00
15 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50 QAR ﷼+0.50
14 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.00 QAR ﷼+1.50
13 ஜூன் 2024 QAR ﷼264.50 QAR ﷼-1.50
12 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.00 QAR ﷼+1.50
11 ஜூன் 2024 QAR ﷼264.50 QAR ﷼+1.00
10 ஜூன் 2024 QAR ﷼263.50 QAR ﷼+1.00
09 ஜூன் 2024 QAR ﷼262.50 QAR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2024 QAR ﷼262.50 QAR ﷼-2.50
07 ஜூன் 2024 QAR ﷼265.00 QAR ﷼-6.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼271.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼262.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼265.72
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼266.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (16 ஜூன்) QAR ﷼266.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼277.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼262.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼268.42
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼263.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼267.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼273.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼255.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼266.94
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼255.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼262.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼256.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼248.25
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼256.00
அல் வக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை