அல் வக்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ235.75
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் மாலிகியா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
புடையா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
தம்மம் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
கயாதி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ235.75
ஹமாத் டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ஹோஃபுஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ஈசா டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ஜிதாஃப்ஸ் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ஜுபைல் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
கோபர் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ235.75
மனமா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
முஹாரக் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
கதிஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ரிஃபா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
ருவாஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ235.75
சித்ரா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.10
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ218.25
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் மாலிகியா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
புடையா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
தம்மம் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
கயாதி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ218.25
ஹமாத் டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ஹோஃபுஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ஈசா டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ஜிதாஃப்ஸ் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ஜுபைல் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
கோபர் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ218.25
மனமா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
கதிஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ரிஃபா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
ருவாஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ218.25
சித்ரா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب22.80
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க விலை