அல் வக்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
அபுதாபி நகரம் 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ251.25
அல் கோர் 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50
அல் மாலிகியா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
அல் ரயான் 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50
அல் வக்ரா 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50
புடையா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
தம்மம் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼259.00
தோஹா 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50
கயாதி 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ251.25
ஹமாத் டவுன் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
ஹோஃபுஃப் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼259.00
ஈசா டவுன் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
ஜிதாஃப்ஸ் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
ஜுபைல் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼259.00
கோபர் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼259.00
மதினத் சயீத் 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ251.25
மனமா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
முஹாரக் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
கதிஃப் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼259.00
ரிஃபா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
ருவாஸ் 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ251.25
சித்ரா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70
உம் சலால் முஹம்மது 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50
அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
அபுதாபி நகரம் 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ232.75
அல் கோர் 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50
அல் மாலிகியா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
அல் ரயான் 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50
அல் வக்ரா 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50
புடையா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
தம்மம் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼239.00
தோஹா 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50
கயாதி 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ232.75
ஹமாத் டவுன் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
ஹோஃபுஃப் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼239.00
ஈசா டவுன் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
ஜிதாஃப்ஸ் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
ஜுபைல் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼239.00
கோபர் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼239.00
மதினத் சயீத் 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ232.75
மனமா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
முஹாரக் 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
கதிஃப் 02 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼239.00
ரிஃபா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
ருவாஸ் 02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ232.75
சித்ரா 02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20
உம் சலால் முஹம்மது 02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50
அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க விலை