அல் Wakrah : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அல் Wakrah : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
அபு தாபியில் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் க்ஹோர் 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼230.20
அல் Malikiyah 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
அல் Rayyan 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼230.20
அல் Wakrah 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼230.20
Budaiya 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
தம்மம் 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
தோஹா 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼230.20
Ghayathi 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
ஹமத் டவுன் 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
Hofuf 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
இசா டவுன் 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
Jidhafs 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
Jubail 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
ஹோபர் 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
Madinat சயீத் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
மனாமா 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
Muharraq 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
Qatif 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
ரிஃப்பா 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
Ruwais 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Sitrah, Central Governorate 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب23.35
உம் Salal முஹம்மது 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼230.20
அல் Wakrah : 22 காரத் தங்கம் விலை

அல் Wakrah : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
அபு தாபியில் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் க்ஹோர் 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼211.00
அல் Malikiyah 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
அல் Rayyan 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼211.00
அல் Wakrah 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼211.00
Budaiya 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
தம்மம் 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
தோஹா 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼211.00
Ghayathi 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
ஹமத் டவுன் 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
Hofuf 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
இசா டவுன் 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
Jubail 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
ஹோபர் 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
Madinat சயீத் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
மனாமா 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
Muharraq 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
Qatif 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
ரிஃப்பா 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
Ruwais 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Sitrah, Central Governorate 24 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب21.40
உம் Salal முஹம்மது 24 நவம்பர் 2020 QAR ﷼211.00
அல் Wakrah : 22 காரத் தங்கம் விலை