ஷார்ஜா நகரம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஷார்ஜா நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 அக்டோபர் 2021
AED د.إ223.38
+0.82
தேதி விலை மாற்றம்
24 அக்டோபர் 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ+0.00
23 அக்டோபர் 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ-2.18
22 அக்டோபர் 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ+3.81
21 அக்டோபர் 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.00
20 அக்டோபர் 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.28
19 அக்டோபர் 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+1.09
18 அக்டோபர் 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+0.27
17 அக்டோபர் 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 அக்டோபர் 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 அக்டோபர் 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ224.74
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.38
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ219.87
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ218.20
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (24 அக்டோபர்) AED د.إ222.56
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ226.93
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ215.20
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ220.77
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ225.02
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ216.29
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ227.20
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ213.83
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ221.73
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ225.29
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ225.29
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ226.93
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ220.93
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ224.17
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ220.93
ஷார்ஜா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ225.29
ஷார்ஜா நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஷார்ஜா நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 அக்டோபர் 2021
AED د.إ204.75
+0.75
தேதி விலை மாற்றம்
24 அக்டோபர் 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ+0.00
23 அக்டோபர் 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ-2.00
22 அக்டோபர் 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ+3.50
21 அக்டோபர் 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.00
20 அக்டோபர் 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.25
19 அக்டோபர் 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+1.00
18 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+0.25
17 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ206.00
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.25
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ201.53
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ200.00
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (24 அக்டோபர்) AED د.إ204.00
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ208.00
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ197.25
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ202.36
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ206.25
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ198.25
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ208.25
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ196.00
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ203.23
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ206.50
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ206.50
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ208.00
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ202.50
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ205.48
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ202.50
ஷார்ஜா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ206.50
ஷார்ஜா நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை