குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அல் ஃபஹஹீல் 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அல் ஃபர்வானியா 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அல் ஜஹ்ரா 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அல் மங்காஃப் 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அர் ரிக்கா 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
அர் ருமைத்தியா 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
சலிமியாவாக 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
ஹவல்லி 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
குவைத் நகரம் 25 மே 2022 KWD د.ك18.65
சபா அஸ் சலீம் 25 மே 2022 KWD د.ك18.65

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அல் ஃபஹஹீல் 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அல் ஃபர்வானியா 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அல் ஜஹ்ரா 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அல் மங்காஃப் 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அர் ரிக்கா 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
அர் ருமைத்தியா 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
சலிமியாவாக 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
ஹவல்லி 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
குவைத் நகரம் 25 மே 2022 KWD د.ك17.70
சபா அஸ் சலீம் 25 மே 2022 KWD د.ك17.70