அல் மங்காஃப், குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் மங்காஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம்

10 ஏப்ரல் 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
01 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.78 KWD د.ك+0.32
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك18.00
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.78
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك17.91
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك17.78
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.00
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك18.11
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.46
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك17.82
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك17.95
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك17.46
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.20
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.95
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.61
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.20
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.95
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.02
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.23
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.42
அல் மங்காஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.20
அல் மங்காஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் மங்காஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம்

10 ஏப்ரல் 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
01 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.30
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك16.50
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.30
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك16.42
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.30
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.50
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك16.60
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.00
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك16.33
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك16.45
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك16.00
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك17.60
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك16.45
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.05
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.60
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك16.45
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.35
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.63
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.80
அல் மங்காஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك17.60
அல் மங்காஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை