சஹாம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சஹாம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
அஜ்மான் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
அல் ஐன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
அல் புராய்மி 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
அல் மேடம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
அல் குவோஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
அல் சோஹர் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
அர் ராம்ஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
சுயேக் என 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
பஹ்லா 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
பார்கா 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
பாவ்ஷர் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
தைத் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
திப்பா அல் புஜைரா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
துபாய் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
புஜைரா நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
ஹட்டா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
இப்ரி 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
ஜெபல் அலி 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
கல்பா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
கோர் ஃபக்கன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
மஸ்கட் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
நிஸ்வா 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
ராஸ் அல் கைமா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
ருஸ்டாக் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
சஹாம் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼30.85
ஷார்ஜா நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
உம் அல் குவைன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ292.50
சஹாம் : 22 காரட் தங்க விலை

சஹாம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
அஜ்மான் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
அல் ஐன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
அல் புராய்மி 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
அல் மேடம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
அல் குவோஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
அல் சோஹர் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
அர் ராம்ஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
சுயேக் என 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
பஹ்லா 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
பார்கா 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
பாவ்ஷர் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
தைத் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
திப்பா அல் புஜைரா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
துபாய் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
புஜைரா நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
ஹட்டா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
இப்ரி 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
ஜெபல் அலி 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
கல்பா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
கோர் ஃபக்கன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
மஸ்கட் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
நிஸ்வா 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
ராஸ் அல் கைமா 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
ருஸ்டாக் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
சஹாம் 19 ஜூலை 2024 OMR ﷼29.30
ஷார்ஜா நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
உம் அல் குவைன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ270.75
சஹாம் : 22 காரட் தங்க விலை