ஜெட்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மக்கா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தா என்றால் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
யான்பு 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மக்கா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தா என்றால் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
யான்பு 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை