ஜெட்டா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

ஜெட்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
மக்கா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
தா என்றால் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
யான்பு 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
மக்கா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
தா என்றால் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
யான்பு 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை