ஜெட்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
மக்கா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
தா என்றால் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
யான்பு 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
மக்கா 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
தா என்றால் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
யான்பு 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை