ஜெட்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
மக்கா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
தா என்றால் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
யான்பு 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
மக்கா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
தா என்றால் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
யான்பு 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை