ஜெட்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
மக்கா 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
தா என்றால் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
யான்பு 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
மக்கா 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
தா என்றால் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
யான்பு 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க விலை