அல் கோர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் கோர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
அபுதாபி நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
அல் கோர் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
அல் மாலிகியா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
அல் ரயான் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
அல் வக்ரா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
புடையா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
தம்மம் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
தோஹா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
கயாதி 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
ஹமாத் டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஹோஃபுஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
ஈசா டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஜிதாஃப்ஸ் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஜுபைல் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
கோபர் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
மதினத் சயீத் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
மனமா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
முஹாரக் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
கதிஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
ரிஃபா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ருவாஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
சித்ரா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
உம் சலால் முஹம்மது 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
அல் கோர் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் கோர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
அபுதாபி நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
அல் கோர் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
அல் மாலிகியா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
அல் ரயான் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
அல் வக்ரா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
புடையா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
தம்மம் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
தோஹா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
கயாதி 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
ஹமாத் டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஹோஃபுஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
ஈசா டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஜிதாஃப்ஸ் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஜுபைல் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
கோபர் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
மதினத் சயீத் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
மனமா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
முஹாரக் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
கதிஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
ரிஃபா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ருவாஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
சித்ரா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
உம் சலால் முஹம்மது 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
அல் கோர் : 22 காரட் தங்க விலை