அல் க்ஹோர் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அல் க்ஹோர் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
அபு தாபியில் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
அல் க்ஹோர் 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼228.02
அல் Malikiyah 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
அல் Rayyan 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼228.02
அல் Wakrah 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼228.02
Budaiya 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
தம்மம் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
தோஹா 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼228.02
Ghayathi 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
ஹமத் டவுன் 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Hofuf 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
இசா டவுன் 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Jidhafs 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Jubail 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
ஹோபர் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
Madinat சயீத் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
மனாமா 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Muharraq 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Qatif 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
ரிஃப்பா 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Ruwais 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Sitrah, Central Governorate 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
உம் Salal முஹம்மது 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼228.02
அல் க்ஹோர் : 22 காரத் தங்கம் விலை

அல் க்ஹோர் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
அபு தாபியில் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
அல் க்ஹோர் 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼209.00
அல் Malikiyah 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
அல் Rayyan 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼209.00
அல் Wakrah 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼209.00
Budaiya 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
தம்மம் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
தோஹா 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼209.00
Ghayathi 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
ஹமத் டவுன் 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Hofuf 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
இசா டவுன் 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Jidhafs 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Jubail 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
ஹோபர் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
Madinat சயீத் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
மனாமா 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Muharraq 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Qatif 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
ரிஃப்பா 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Ruwais 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Sitrah, Central Governorate 27 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
உம் Salal முஹம்மது 26 நவம்பர் 2020 QAR ﷼209.00
அல் க்ஹோர் : 22 காரத் தங்கம் விலை