அல் கோர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் கோர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அபுதாபி நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் கோர் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் மாலிகியா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அல் ரயான் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் வக்ரா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
புடையா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
தம்மம் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தோஹா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
கயாதி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ஹமாத் டவுன் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஹோஃபுஃப் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஈசா டவுன் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜிதாஃப்ஸ் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜுபைல் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
கோபர் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மதினத் சயீத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
மனமா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
முஹாரக் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
கதிஃப் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ரிஃபா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ருவாஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
சித்ரா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
உம் சலால் முஹம்மது 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் கோர் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் கோர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அபுதாபி நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் கோர் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் மாலிகியா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அல் ரயான் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் வக்ரா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
புடையா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
தம்மம் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தோஹா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
கயாதி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ஹமாத் டவுன் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஹோஃபுஃப் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஈசா டவுன் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜிதாஃப்ஸ் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜுபைல் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
கோபர் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மதினத் சயீத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
மனமா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
முஹாரக் 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
கதிஃப் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ரிஃபா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ருவாஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
சித்ரா 01 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
உம் சலால் முஹம்மது 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் கோர் : 22 காரட் தங்க விலை