மதினத் சயீத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மதினத் சயீத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அஜ்மான் நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் ஐன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் புராய்மி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
அல் கோர் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் மேடம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் குவோஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் ரயான் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் சோஹர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
அல் வக்ரா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
தைத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
தோஹா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
துபாய் நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
புஜைரா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
கயாதி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ஹட்டா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
ஜெபல் அலி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
கல்பா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
லிவா ஒயாசிஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
மதினத் சயீத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ராஸ் அல் கைமா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ருவாஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ஷார்ஜா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
உம் அல் குவைன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
உம் சலால் முஹம்மது 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க விலை

மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அஜ்மான் நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் ஐன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் புராய்மி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
அல் கோர் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் மேடம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் குவோஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் ரயான் 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் சோஹர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
அல் வக்ரா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
தைத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
தோஹா 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
துபாய் நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
புஜைரா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
கயாதி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ஹட்டா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
ஜெபல் அலி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
கல்பா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
லிவா ஒயாசிஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
மதினத் சயீத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ராஸ் அல் கைமா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ருவாஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ஷார்ஜா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
உம் அல் குவைன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
உம் சலால் முஹம்மது 01 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க விலை