புடையா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புடையா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
அல் கோர் 22 மே 2024 QAR ﷼291.00
அல் மாலிகியா 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
அல் ரயான் 22 மே 2024 QAR ﷼291.00
அல் வக்ரா 22 மே 2024 QAR ﷼291.00
புடையா 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
தம்மம் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
தோஹா 22 மே 2024 QAR ﷼291.00
ஹமாத் டவுன் 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
ஹோஃபுஃப் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
ஈசா டவுன் 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
ஜுபைல் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
கோபர் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
மனமா 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
முஹாரக் 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
கதிஃப் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
ரிஃபா 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
சித்ரா 22 மே 2024 BHD .د.ب29.80
உம் சலால் முஹம்மது 22 மே 2024 QAR ﷼291.00
புடையா : 22 காரட் தங்க விலை

புடையா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
அல் கோர் 22 மே 2024 QAR ﷼273.00
அல் மாலிகியா 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
அல் ரயான் 22 மே 2024 QAR ﷼273.00
அல் வக்ரா 22 மே 2024 QAR ﷼273.00
புடையா 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
தம்மம் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
தோஹா 22 மே 2024 QAR ﷼273.00
ஹமாத் டவுன் 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
ஹோஃபுஃப் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
ஈசா டவுன் 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
ஜிதாஃப்ஸ் 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
ஜுபைல் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
கோபர் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
மனமா 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
முஹாரக் 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
கதிஃப் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
ரிஃபா 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
சித்ரா 22 மே 2024 BHD .د.ب27.90
உம் சலால் முஹம்மது 22 மே 2024 QAR ﷼273.00
புடையா : 22 காரட் தங்க விலை