ஆலி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஆலி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
அல் கோர் 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00
அல் மாலிகியா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
அல் ரயான் 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00
அல் வக்ரா 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00
புடையா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
தம்மம் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
தோஹா 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00
ஹமாத் டவுன் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ஹோஃபுஃப் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
ஈசா டவுன் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ஜிதாஃப்ஸ் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ஜுபைல் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
கோபர் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
மனமா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
முஹாரக் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
கதிஃப் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
ரிஃபா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ருவாஸ் 26 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ246.25
சித்ரா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
உம் சலால் முஹம்மது 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00
ஆலி : 22 காரட் தங்க விலை

ஆலி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
அல் கோர் 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00
அல் மாலிகியா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
அல் ரயான் 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00
அல் வக்ரா 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00
புடையா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
தம்மம் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
தோஹா 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00
ஹமாத் டவுன் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ஹோஃபுஃப் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ஈசா டவுன் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ஜிதாஃப்ஸ் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ஜுபைல் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
கோபர் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
மனமா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
முஹாரக் 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
கதிஃப் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ரிஃபா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ருவாஸ் 26 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ228.00
சித்ரா 26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
உம் சலால் முஹம்மது 26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00
ஆலி : 22 காரட் தங்க விலை