ஆலி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

ஆலி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஆலி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
அல் கோர் 19 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் மாலிகியா 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
அல் ரயான் 19 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் வக்ரா 19 மே 2022 QAR ﷼227.50
புடையா 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
தம்மம் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
தோஹா 19 மே 2022 QAR ﷼227.50
ஹமாத் டவுன் 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஹோஃபுஃப் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
ஈசா டவுன் 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஜிதாஃப்ஸ் 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஜுபைல் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
கோபர் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
மனமா 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
முஹாரக் 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
கதிஃப் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
ரிஃபா 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ருவாஸ் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
சித்ரா 19 மே 2022 BHD .د.ب23.00
உம் சலால் முஹம்மது 19 மே 2022 QAR ﷼227.50
ஆலி : 22 காரட் தங்க விலை

ஆலி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
அல் கோர் 19 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் மாலிகியா 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
அல் ரயான் 19 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் வக்ரா 19 மே 2022 QAR ﷼214.50
புடையா 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
தம்மம் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
தோஹா 19 மே 2022 QAR ﷼214.50
ஹமாத் டவுன் 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஹோஃபுஃப் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
ஈசா டவுன் 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஜிதாஃப்ஸ் 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஜுபைல் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
கோபர் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
மனமா 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
முஹாரக் 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
கதிஃப் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
ரிஃபா 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ருவாஸ் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
சித்ரா 19 மே 2022 BHD .د.ب21.70
உம் சலால் முஹம்மது 19 மே 2022 QAR ﷼214.50
ஆலி : 22 காரட் தங்க விலை