அபுதாபி நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அஜ்மான் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் ஐன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் புராய்மி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் மேடம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் குவோஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் சோஹர் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அர் ராம்ஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
சுயேக் என 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
தைத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
திப்பா அல் புஜைரா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
துபாய் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
புஜைரா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
கயாதி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ஹட்டா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
இப்ரி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
ஜெபல் அலி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
கல்பா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
கோர் ஃபக்கன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
லிவா ஒயாசிஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
மதினத் சயீத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ராஸ் அல் கைமா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
ருவாஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
சஹாம் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.15
ஷார்ஜா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
உம் அல் குவைன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ237.00
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அஜ்மான் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் ஐன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் புராய்மி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் மேடம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் குவோஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் சோஹர் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அர் ராம்ஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
சுயேக் என 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
தைத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
திப்பா அல் புஜைரா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
துபாய் நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
புஜைரா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
கயாதி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ஹட்டா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
இப்ரி 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
ஜெபல் அலி 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
கல்பா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
கோர் ஃபக்கன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
லிவா ஒயாசிஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
மதினத் சயீத் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ராஸ் அல் கைமா 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
ருவாஸ் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
சஹாம் 06 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.00
ஷார்ஜா நகரம் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
உம் அல் குவைன் 06 ஜூன் 2023 AED د.إ219.50
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை