அபுதாபி நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அஜ்மான் நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அல் ஐன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அல் புராய்மி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
அல் கோர் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
அல் மேடம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அல் குவோஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அல் ரயான் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
அல் சோஹர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
அல் வக்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
அர் ராம்ஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
சுயேக் என 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
தைத் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
திப்பா அல் புஜைரா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
தோஹா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
துபாய் நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
புஜைரா நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
கயாதி 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
ஹட்டா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
இப்ரி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
ஜெபல் அலி 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
கல்பா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
கோர் ஃபக்கன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
லிவா ஒயாசிஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
மதினத் சயீத் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
ராஸ் அல் கைமா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
ருவாஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
சஹாம் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
ஷார்ஜா நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
உம் அல் குவைன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
உம் சலால் முஹம்மது 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அஜ்மான் நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அல் ஐன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அல் புராய்மி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
அல் கோர் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
அல் மேடம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அல் குவோஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அல் ரயான் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
அல் சோஹர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
அல் வக்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
அர் ராம்ஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
சுயேக் என 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
தைத் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
திப்பா அல் புஜைரா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
தோஹா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
துபாய் நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
புஜைரா நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
கயாதி 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
ஹட்டா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
இப்ரி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
ஜெபல் அலி 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
கல்பா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
கோர் ஃபக்கன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
லிவா ஒயாசிஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
மதினத் சயீத் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
ராஸ் அல் கைமா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
ருவாஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
சஹாம் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
ஷார்ஜா நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
உம் அல் குவைன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
உம் சலால் முஹம்மது 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை