அபு தாபியில் நகரம் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அபு தாபியில் நகரம் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அஜ்மான் நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அல் ஐன் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அல் Buraimi 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
அல் க்ஹோர் 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼231.84
அல் மேடம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அல் Quoz 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அல் Rayyan 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼231.84
அல் சோஹார் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
அல் Wakrah 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼231.84
AR ராம்ஸ் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
Suwayq என 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Dhaid 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
டிப்பா அல் Hisn 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
தோஹா 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼231.84
துபாய் நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
ஃபுஜைரா நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
Ghayathi 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
ஹத்தா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
இப்ரி 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
ஜெபல் அலி 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
Kalba 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
க்ஹோர் Fakkan 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
லிவா ஒயாசிஸ் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
Madinat சயீத் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
ராஸ் அல் கைமா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
Ruwais 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
Saham 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
ஷார்ஜா நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
உம் அல் குவைன் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
உம் Salal முஹம்மது 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼231.84
அபு தாபியில் நகரம் : 22 காரத் தங்கம் விலை

அபு தாபியில் நகரம் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அஜ்மான் நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அல் ஐன் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அல் Buraimi 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
அல் க்ஹோர் 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼212.50
அல் மேடம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அல் Quoz 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அல் Rayyan 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼212.50
அல் சோஹார் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
அல் Wakrah 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼212.50
AR ராம்ஸ் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
Suwayq என 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Dhaid 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
டிப்பா அல் Hisn 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
தோஹா 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼212.50
துபாய் நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
ஃபுஜைரா நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
Ghayathi 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
ஹத்தா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
இப்ரி 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
ஜெபல் அலி 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
Kalba 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
க்ஹோர் Fakkan 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
லிவா ஒயாசிஸ் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
Madinat சயீத் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
ராஸ் அல் கைமா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
Ruwais 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
Saham 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
ஷார்ஜா நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
உம் அல் குவைன் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
உம் Salal முஹம்மது 03 டிசம்பர் 2020 QAR ﷼212.50
அபு தாபியில் நகரம் : 22 காரத் தங்கம் விலை