அல் Malikiyah : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அல் Malikiyah : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
அல் க்ஹோர் 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼236.74
அல் Malikiyah 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
அல் Rayyan 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼236.74
அல் Wakrah 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼236.74
Budaiya 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
தம்மம் 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
தோஹா 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼236.74
ஹமத் டவுன் 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
Hofuf 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
இசா டவுன் 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
Jidhafs 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
Jubail 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
ஹோபர் 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
மனாமா 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
Muharraq 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
Qatif 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
ரிஃப்பா 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
Ruwais 31 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.20
Sitrah, Central Governorate 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00
உம் Salal முஹம்மது 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼236.74
அல் Malikiyah : 22 காரத் தங்கம் விலை

அல் Malikiyah : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
அல் க்ஹோர் 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼217.00
அல் Malikiyah 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
அல் Rayyan 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼217.00
அல் Wakrah 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼217.00
Budaiya 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
தம்மம் 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
தோஹா 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼217.00
ஹமத் டவுன் 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
Hofuf 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
இசா டவுன் 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
Jidhafs 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
Jubail 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
ஹோபர் 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
மனாமா 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
Muharraq 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
Qatif 31 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
ரிஃப்பா 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
Ruwais 31 அக்டோபர் 2020 AED د.إ213.75
Sitrah, Central Governorate 31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00
உம் Salal முஹம்மது 30 அக்டோபர் 2020 QAR ﷼217.00
அல் Malikiyah : 22 காரத் தங்கம் விலை