அல் மாலிகியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் மாலிகியா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் மாலிகியா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
புடையா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
தம்மம் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
ஹமாத் டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஹோஃபுஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஈசா டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜிதாஃப்ஸ் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜுபைல் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
கோபர் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மனமா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
முஹாரக் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
கதிஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ரிஃபா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ருவாஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
சித்ரா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் மாலிகியா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
புடையா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
தம்மம் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
ஹமாத் டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஹோஃபுஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஈசா டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜிதாஃப்ஸ் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜுபைல் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
கோபர் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மனமா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
முஹாரக் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
கதிஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ரிஃபா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ருவாஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
சித்ரா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க விலை