அல் மாலிகியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் மாலிகியா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
அல் கோர் 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29
அல் மாலிகியா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
அல் ரயான் 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29
அல் வக்ரா 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29
புடையா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
தம்மம் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
தோஹா 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29
ஹமாத் டவுன் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
ஹோஃபுஃப் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
ஈசா டவுன் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
ஜிதாஃப்ஸ் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
ஜுபைல் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
கோபர் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
மனமா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
முஹாரக் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
கதிஃப் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
ரிஃபா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
ருவாஸ் 19 ஜனவரி 2021 AED د.إ228.29
சித்ரா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29
அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
அல் கோர் 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00
அல் மாலிகியா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
அல் ரயான் 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00
அல் வக்ரா 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00
புடையா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
தம்மம் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
தோஹா 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00
ஹமாத் டவுன் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
ஹோஃபுஃப் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
ஈசா டவுன் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
ஜிதாஃப்ஸ் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
ஜுபைல் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
கோபர் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
மனமா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
முஹாரக் 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
கதிஃப் 19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
ரிஃபா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
ருவாஸ் 19 ஜனவரி 2021 AED د.إ209.25
சித்ரா 19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00
அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க விலை