அல் குன்ஃபுதா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் குன்ஃபுதா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
அல் குன்ஃபுதா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
காமிஸ் முஷைத் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மக்கா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தா என்றால் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
அல் குன்ஃபுதா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
காமிஸ் முஷைத் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மக்கா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தா என்றால் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க விலை