அல் குன்ஃபுதா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் குன்ஃபுதா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
அல் குன்ஃபுதா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
காமிஸ் முஷைத் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
மக்கா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
தா என்றால் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
அல் குன்ஃபுதா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
காமிஸ் முஷைத் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
மக்கா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
தா என்றால் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க விலை