அல் குன்ஃபுதா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் குன்ஃபுதா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
அல் குன்ஃபுதா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
காமிஸ் முஷைத் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
மக்கா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
தா என்றால் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
அல் குன்ஃபுதா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
காமிஸ் முஷைத் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
மக்கா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
தா என்றால் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
அல் குன்ஃபுதா : 22 காரட் தங்க விலை