அல் ரயான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் ரயான் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
அபுதாபி நகரம் 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ220.50
அல் கோர் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
அல் மாலிகியா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
அல் ரயான் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
அல் வக்ரா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
புடையா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
தம்மம் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
தோஹா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
கயாதி 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ220.50
ஹமாத் டவுன் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
ஹோஃபுஃப் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
ஈசா டவுன் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
ஜிதாஃப்ஸ் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
ஜுபைல் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
கோபர் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
மதினத் சயீத் 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ220.50
மனமா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
முஹாரக் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
கதிஃப் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
ரிஃபா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
ருவாஸ் 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ220.50
சித்ரா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب22.70
உம் சலால் முஹம்மது 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼224.50
அல் ரயான் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் ரயான் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
அபுதாபி நகரம் 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ204.25
அல் கோர் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
அல் மாலிகியா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
அல் ரயான் 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
அல் வக்ரா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
புடையா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
தம்மம் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
தோஹா 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
கயாதி 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ204.25
ஹமாத் டவுன் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
ஹோஃபுஃப் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
ஈசா டவுன் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
ஜிதாஃப்ஸ் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
ஜுபைல் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
கோபர் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
மதினத் சயீத் 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ204.25
மனமா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
முஹாரக் 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
கதிஃப் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
ரிஃபா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
ருவாஸ் 03 அக்டோபர் 2023 AED د.إ204.25
சித்ரா 03 அக்டோபர் 2023 BHD .د.ب21.40
உம் சலால் முஹம்மது 03 அக்டோபர் 2023 QAR ﷼211.50
அல் ரயான் : 22 காரட் தங்க விலை