புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ஹா இல் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ஹஃபர் அல் படின் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ஹா இல் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ஹஃபர் அல் படின் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை