புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ஹா இல் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ஹஃபர் அல் படின் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ஹா இல் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ஹஃபர் அல் படின் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை