புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
ஹா இல் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
ஹஃபர் அல் படின் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ஹா இல் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ஹஃபர் அல் படின் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை