புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ஹா இல் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ஹஃபர் அல் படின் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ஹா இல் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ஹஃபர் அல் படின் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை