புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
ஹா இல் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
ஹஃபர் அல் படின் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
ஹா இல் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
ஹஃபர் அல் படின் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை