புரைடா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
ஹா இல் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
ஹஃபர் அல் படின் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
ஹா இல் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
ஹஃபர் அல் படின் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை