புரைடா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புரைடா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஹா இல் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஹஃபர் அல் படின் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை

புரைடா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஹா இல் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஹஃபர் அல் படின் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
புரைடா : 22 காரட் தங்க விலை