தோஹா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தோஹா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
அபுதாபி நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
அல் கோர் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
அல் மாலிகியா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
அல் ரயான் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
அல் வக்ரா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
புடையா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
தம்மம் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
தோஹா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
கயாதி 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
ஹமாத் டவுன் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
ஹோஃபுஃப் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
ஈசா டவுன் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
ஜிதாஃப்ஸ் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
ஜுபைல் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
கோபர் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
மதினத் சயீத் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
மனமா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
முஹாரக் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
கதிஃப் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼49,190.00
ரிஃபா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
ருவாஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
சித்ரா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب49,190.00
உம் சலால் முஹம்மது 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
தோஹா : 22 காரட் தங்க விலை

தோஹா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
அபுதாபி நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
அல் கோர் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
அல் மாலிகியா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
அல் ரயான் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
அல் வக்ரா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
புடையா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
தம்மம் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
தோஹா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
கயாதி 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
ஹமாத் டவுன் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
ஹோஃபுஃப் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
ஈசா டவுன் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
ஜிதாஃப்ஸ் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
ஜுபைல் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
கோபர் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
மதினத் சயீத் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
மனமா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
முஹாரக் 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
கதிஃப் 02 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼46,790.00
ரிஃபா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
ருவாஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
சித்ரா 02 டிசம்பர் 2021 BHD .د.ب46,790.00
உம் சலால் முஹம்மது 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
தோஹா : 22 காரட் தங்க விலை