தோஹா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தோஹா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
அபுதாபி நகரம் 27 மே 2023 AED د.إ235.75
அல் கோர் 27 மே 2023 QAR ﷼238.50
அல் மாலிகியா 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
அல் ரயான் 27 மே 2023 QAR ﷼238.50
அல் வக்ரா 27 மே 2023 QAR ﷼238.50
புடையா 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
தம்மம் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
தோஹா 27 மே 2023 QAR ﷼238.50
கயாதி 27 மே 2023 AED د.إ235.75
ஹமாத் டவுன் 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
ஹோஃபுஃப் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
ஈசா டவுன் 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
ஜிதாஃப்ஸ் 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
ஜுபைல் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
கோபர் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
மதினத் சயீத் 27 மே 2023 AED د.إ235.75
மனமா 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
முஹாரக் 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
கதிஃப் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
ரிஃபா 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
ருவாஸ் 27 மே 2023 AED د.إ235.75
சித்ரா 27 மே 2023 BHD .د.ب24.20
உம் சலால் முஹம்மது 27 மே 2023 QAR ﷼238.50
தோஹா : 22 காரட் தங்க விலை

தோஹா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
அபுதாபி நகரம் 27 மே 2023 AED د.إ218.25
அல் கோர் 27 மே 2023 QAR ﷼225.00
அல் மாலிகியா 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
அல் ரயான் 27 மே 2023 QAR ﷼225.00
அல் வக்ரா 27 மே 2023 QAR ﷼225.00
புடையா 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
தம்மம் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
தோஹா 27 மே 2023 QAR ﷼225.00
கயாதி 27 மே 2023 AED د.إ218.25
ஹமாத் டவுன் 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
ஹோஃபுஃப் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
ஈசா டவுன் 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
ஜிதாஃப்ஸ் 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
ஜுபைல் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
கோபர் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
மதினத் சயீத் 27 மே 2023 AED د.إ218.25
மனமா 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
கதிஃப் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
ரிஃபா 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
ருவாஸ் 27 மே 2023 AED د.إ218.25
சித்ரா 27 மே 2023 BHD .د.ب22.80
உம் சலால் முஹம்மது 27 மே 2023 QAR ﷼225.00
தோஹா : 22 காரட் தங்க விலை