கயாதி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கயாதி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
கயாதி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
லிவா ஒயாசிஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
மதினத் சயீத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ருவாஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை

கயாதி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
கயாதி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
லிவா ஒயாசிஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
மதினத் சயீத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ருவாஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை