கயாதி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கயாதி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அல் ஐன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அல் கோர் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அல் குவோஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அல் ரயான் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அல் வக்ரா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
தோஹா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
துபாய் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
கயாதி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ஜெபல் அலி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
லிவா ஒயாசிஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
மதினத் சயீத் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ருவாஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ஷார்ஜா நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
உம் சலால் முஹம்மது 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை

கயாதி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அல் ஐன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அல் கோர் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அல் குவோஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அல் ரயான் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அல் வக்ரா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
தோஹா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
துபாய் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
கயாதி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ஜெபல் அலி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
லிவா ஒயாசிஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
மதினத் சயீத் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ருவாஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ஷார்ஜா நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
உம் சலால் முஹம்மது 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை