கயாதி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கயாதி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் கோர் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அல் குவோஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் ரயான் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அல் வக்ரா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
தோஹா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
துபாய் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
கயாதி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஜெபல் அலி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
லிவா ஒயாசிஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
மதினத் சயீத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ருவாஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஷார்ஜா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
உம் சலால் முஹம்மது 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை

கயாதி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் கோர் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அல் குவோஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் ரயான் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அல் வக்ரா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
தோஹா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
துபாய் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
கயாதி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஜெபல் அலி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
லிவா ஒயாசிஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
மதினத் சயீத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ருவாஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஷார்ஜா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
உம் சலால் முஹம்மது 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை