கயாதி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கயாதி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கயாதி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
லிவா ஒயாசிஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ருவாஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை

கயாதி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கயாதி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
லிவா ஒயாசிஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ருவாஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை