கயாதி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கயாதி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் கோர் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் ரயான் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
தோஹா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
கயாதி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை

கயாதி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் கோர் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் ரயான் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
தோஹா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
கயாதி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
கயாதி : 22 காரட் தங்க விலை