ஹா இல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஹா இல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஹா இல் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஹா இல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஹா இல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஹா இல் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஹா இல் : 22 காரட் தங்க விலை