ஹா இல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஹா இல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ஹா இல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ஹா இல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஹா இல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ஹா இல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ஹா இல் : 22 காரட் தங்க விலை