ஹா இல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஹா இல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
ஹா இல் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
ஹா இல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஹா இல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
புரைடா 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
ஹா இல் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
ஹா இல் : 22 காரட் தங்க விலை