ஹமாத் டவுன் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
அல் கோர் 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼291.50
அல் மாலிகியா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
அல் ரயான் 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼291.50
அல் வக்ரா 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼291.50
புடையா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
தம்மம் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
தோஹா 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼291.50
ஹமாத் டவுன் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
ஹோஃபுஃப் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
ஈசா டவுன் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
ஜிதாஃப்ஸ் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
ஜுபைல் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
கோபர் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
மனமா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
முஹாரக் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
கதிஃப் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼298.00
ரிஃபா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
ருவாஸ் 20 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ289.50
சித்ரா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.60
உம் சலால் முஹம்மது 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼291.50
ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
அல் கோர் 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼273.00
அல் மாலிகியா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
அல் ரயான் 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼273.00
அல் வக்ரா 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼273.00
புடையா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
தம்மம் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
தோஹா 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼273.00
ஹமாத் டவுன் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
ஹோஃபுஃப் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
ஈசா டவுன் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
ஜிதாஃப்ஸ் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
ஜுபைல் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
கோபர் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
மனமா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
முஹாரக் 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
கதிஃப் 20 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼274.00
ரிஃபா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
ருவாஸ் 20 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ268.25
சித்ரா 20 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.80
உம் சலால் முஹம்மது 19 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼273.00
ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க விலை