ஹமத் டவுன் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ஹமத் டவுன் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
அல் க்ஹோர் 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼225.29
அல் Malikiyah 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
அல் Rayyan 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼225.29
அல் Wakrah 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼225.29
Budaiya 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
தம்மம் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
தோஹா 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼225.29
ஹமத் டவுன் 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Hofuf 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
இசா டவுன் 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Jidhafs 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Jubail 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
ஹோபர் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
மனாமா 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Muharraq 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Qatif 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
ரிஃப்பா 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
Ruwais 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Sitrah, Central Governorate 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب22.80
உம் Salal முஹம்மது 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼225.29
ஹமத் டவுன் : 22 காரத் தங்கம் விலை

ஹமத் டவுன் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Aali 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
அல் க்ஹோர் 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼206.50
அல் Malikiyah 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
அல் Rayyan 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼206.50
அல் Wakrah 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼206.50
Budaiya 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
தம்மம் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
தோஹா 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼206.50
ஹமத் டவுன் 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Hofuf 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
இசா டவுன் 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Jidhafs 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Jubail 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
ஹோபர் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
மனாமா 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Muharraq 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Qatif 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
ரிஃப்பா 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
Ruwais 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Sitrah, Central Governorate 29 நவம்பர் 2020 BHD .د.ب20.90
உம் Salal முஹம்மது 28 நவம்பர் 2020 QAR ﷼206.50
ஹமத் டவுன் : 22 காரத் தங்கம் விலை