ஈசா டவுன் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஈசா டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
அல் கோர் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
அல் மாலிகியா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
அல் ரயான் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
அல் வக்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
புடையா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
தம்மம் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼255.00
தோஹா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
ஹமாத் டவுன் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ஹோஃபுஃப் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼255.00
ஈசா டவுன் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ஜிதாஃப்ஸ் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ஜுபைல் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼255.00
கோபர் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼255.00
மனமா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
முஹாரக் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
கதிஃப் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼255.00
ரிஃபா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
ருவாஸ் 24 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ246.50
சித்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30
உம் சலால் முஹம்மது 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50
ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க விலை

ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
அல் கோர் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
அல் மாலிகியா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
அல் ரயான் 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
அல் வக்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
புடையா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
தம்மம் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
தோஹா 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
ஹமாத் டவுன் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ஹோஃபுஃப் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ஈசா டவுன் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ஜிதாஃப்ஸ் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ஜுபைல் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
கோபர் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
மனமா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
முஹாரக் 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
கதிஃப் 23 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ரிஃபா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
ருவாஸ் 24 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ228.25
சித்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80
உம் சலால் முஹம்மது 24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50
ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க விலை