ஈசா டவுன் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஈசா டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
அல் கோர் 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼295.50
அல் மாலிகியா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
அல் ரயான் 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼295.50
அல் வக்ரா 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼295.50
புடையா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
தம்மம் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
தோஹா 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼295.50
ஹமாத் டவுன் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
ஹோஃபுஃப் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
ஈசா டவுன் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
ஜிதாஃப்ஸ் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
ஜுபைல் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
கோபர் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
மனமா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
முஹாரக் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
கதிஃப் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
ரிஃபா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
ருவாஸ் 15 ஜூலை 2024 AED د.إ292.75
சித்ரா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.10
உம் சலால் முஹம்மது 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼295.50
ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க விலை

ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
அல் கோர் 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼277.00
அல் மாலிகியா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
அல் ரயான் 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼277.00
அல் வக்ரா 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼277.00
புடையா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
தம்மம் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
தோஹா 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼277.00
ஹமாத் டவுன் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
ஹோஃபுஃப் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
ஈசா டவுன் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
ஜிதாஃப்ஸ் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
ஜுபைல் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
கோபர் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
மனமா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
முஹாரக் 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
கதிஃப் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
ரிஃபா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
ருவாஸ் 15 ஜூலை 2024 AED د.إ271.25
சித்ரா 15 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.30
உம் சலால் முஹம்மது 15 ஜூலை 2024 QAR ﷼277.00
ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க விலை