காமிஸ் முஷைத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
அல் குன்ஃபுதா 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
காமிஸ் முஷைத் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
நஜ்ரான் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
அல் குன்ஃபுதா 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
காமிஸ் முஷைத் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
நஜ்ரான் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க விலை