காமிஸ் முஷைத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
அல் குன்ஃபுதா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
காமிஸ் முஷைத் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
நஜ்ரான் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
அல் குன்ஃபுதா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
காமிஸ் முஷைத் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
நஜ்ரான் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க விலை