கர்ஜ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கர்ஜ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
கர்ஜ் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ரியாத் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை

கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
கர்ஜ் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ரியாத் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை