கர்ஜ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கர்ஜ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
கர்ஜ் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ரியாத் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை

கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
கர்ஜ் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ரியாத் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை