கர்ஜ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கர்ஜ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
கர்ஜ் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
ரியாத் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை

கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
கர்ஜ் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
ரியாத் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை