கர்ஜ் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

கர்ஜ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கர்ஜ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
கர்ஜ் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
ரியாத் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை

கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
கர்ஜ் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
ரியாத் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை