கர்ஜ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கர்ஜ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
கர்ஜ் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
ரியாத் 27 மே 2023 SAR ﷼244.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை

கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஹோஃபுஃப் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
கர்ஜ் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
ரியாத் 27 மே 2023 SAR ﷼225.00
கர்ஜ் : 22 காரட் தங்க விலை