லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் புராய்மி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
அல் மேடம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் குவோஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
துபாய் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
கயாதி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஹட்டா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
இப்ரி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
ஜெபல் அலி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
லிவா ஒயாசிஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
மதினத் சயீத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ருவாஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஷார்ஜா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் புராய்மி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
அல் மேடம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் குவோஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
துபாய் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
கயாதி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஹட்டா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
இப்ரி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
ஜெபல் அலி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
லிவா ஒயாசிஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
மதினத் சயீத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ருவாஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஷார்ஜா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை