லிவா ஒயாசிஸ் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் ஐன் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் Buraimi 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
அல் மேடம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் Quoz 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
துபாய் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Ghayathi 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
ஹத்தா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
இப்ரி 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
ஜெபல் அலி 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
லிவா ஒயாசிஸ் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Madinat சயீத் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Ruwais 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
ஷார்ஜா நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரத் தங்கம் விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் ஐன் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் Buraimi 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
அல் மேடம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் Quoz 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
துபாய் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Ghayathi 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
ஹத்தா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
இப்ரி 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
ஜெபல் அலி 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Madinat சயீத் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Ruwais 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
ஷார்ஜா நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரத் தங்கம் விலை