லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் புராய்மி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
அல் மேடம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
கயாதி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஹட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
இப்ரி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் புராய்மி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
அல் மேடம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
கயாதி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஹட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
இப்ரி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை