லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் ஐன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் புராய்மி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
அல் மேடம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் குவோஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
துபாய் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
கயாதி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ஹட்டா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
இப்ரி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
ஜெபல் அலி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
லிவா ஒயாசிஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ருவாஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ஷார்ஜா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் ஐன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் புராய்மி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
அல் மேடம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் குவோஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
துபாய் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
கயாதி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ஹட்டா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
இப்ரி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
ஜெபல் அலி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
லிவா ஒயாசிஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ருவாஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ஷார்ஜா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை