லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் ஐன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் புராய்மி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
அல் மேடம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் குவோஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
துபாய் நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
கயாதி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ஹட்டா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
ஜெபல் அலி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
லிவா ஒயாசிஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
மதினத் சயீத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ருவாஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ஷார்ஜா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் ஐன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் புராய்மி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
அல் மேடம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் குவோஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
துபாய் நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
கயாதி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ஹட்டா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
ஜெபல் அலி 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
லிவா ஒயாசிஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
மதினத் சயீத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ருவாஸ் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ஷார்ஜா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை