லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
அல் ஐன் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
அல் புராய்மி 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
அல் மேடம் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
அல் குவோஸ் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
துபாய் நகரம் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
கயாதி 19 மே 2022 AED د.إ233.00
ஹட்டா 19 மே 2022 AED د.إ233.00
இப்ரி 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
ஜெபல் அலி 19 மே 2022 AED د.إ233.00
லிவா ஒயாசிஸ் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
மதினத் சயீத் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
ருவாஸ் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
ஷார்ஜா நகரம் 19 மே 2022 AED د.إ233.00
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
அல் ஐன் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
அல் புராய்மி 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
அல் மேடம் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
அல் குவோஸ் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
துபாய் நகரம் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
கயாதி 19 மே 2022 AED د.إ209.25
ஹட்டா 19 மே 2022 AED د.إ209.25
இப்ரி 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
ஜெபல் அலி 19 மே 2022 AED د.إ209.25
லிவா ஒயாசிஸ் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
மதினத் சயீத் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
ருவாஸ் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
ஷார்ஜா நகரம் 19 மே 2022 AED د.إ209.25
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை