லிவா ஒயாசிஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
அல் ஐன் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
அல் புராய்மி 02 மார்ச் 2024 OMR ﷼26.60
அல் மேடம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
அல் குவோஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
துபாய் நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
கயாதி 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
ஹட்டா 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
இப்ரி 02 மார்ச் 2024 OMR ﷼26.60
ஜெபல் அலி 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
லிவா ஒயாசிஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
மதினத் சயீத் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
ருவாஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
ஷார்ஜா நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ252.25
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
அல் ஐன் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
அல் புராய்மி 02 மார்ச் 2024 OMR ﷼25.35
அல் மேடம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
அல் குவோஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
துபாய் நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
கயாதி 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
ஹட்டா 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
இப்ரி 02 மார்ச் 2024 OMR ﷼25.35
ஜெபல் அலி 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
லிவா ஒயாசிஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
மதினத் சயீத் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
ருவாஸ் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
ஷார்ஜா நகரம் 02 மார்ச் 2024 AED د.إ233.50
லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க விலை