மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ஜெட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
மக்கா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
தா என்றால் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ஜெட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
மக்கா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
தா என்றால் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை