மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஜெட்டா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
மக்கா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
தா என்றால் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஜெட்டா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
மக்கா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
தா என்றால் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை