மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼246.00
ஜெட்டா 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼246.00
மக்கா 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼246.00
தா என்றால் 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼246.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼227.00
ஜெட்டா 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼227.00
மக்கா 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼227.00
தா என்றால் 05 ஜூன் 2023 SAR ﷼227.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை