மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
ஜெட்டா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
மக்கா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
தா என்றால் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
ஜெட்டா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
மக்கா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
தா என்றால் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை