மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
ஜெட்டா 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
மக்கா 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
தா என்றால் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼302.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
ஜெட்டா 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
மக்கா 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
தா என்றால் 15 ஜூலை 2024 SAR ﷼278.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை