மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஜெட்டா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மக்கா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தா என்றால் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஜெட்டா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மக்கா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தா என்றால் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை