நஜ்ரான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
காமிஸ் முஷைத் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
நஜ்ரான் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
காமிஸ் முஷைத் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
நஜ்ரான் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை