நஜ்ரான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
காமிஸ் முஷைத் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
நஜ்ரான் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
காமிஸ் முஷைத் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
நஜ்ரான் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை