நஜ்ரான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
காமிஸ் முஷைத் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
நஜ்ரான் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
காமிஸ் முஷைத் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
நஜ்ரான் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை