நஜ்ரான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
காமிஸ் முஷைத் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
நஜ்ரான் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
காமிஸ் முஷைத் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
நஜ்ரான் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை