நஜ்ரான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
காமிஸ் முஷைத் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
நஜ்ரான் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼229.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை

நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
காமிஸ் முஷைத் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
நஜ்ரான் 03 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼212.00
நஜ்ரான் : 22 காரட் தங்க விலை