ருவாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
அபுதாபி நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
அஜ்மான் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
அல் ஐன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
அல் கோர் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
அல் மேடம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
அல் மாலிகியா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
அல் குவோஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
அல் ரயான் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
அல் வக்ரா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
தோஹா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
துபாய் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
கயாதி 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
ஹமாத் டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
ஈசா டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
ஜெபல் அலி 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
லிவா ஒயாசிஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
மதினத் சயீத் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
ரிஃபா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
ருவாஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
ஷார்ஜா நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ290.75
சித்ரா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
அபுதாபி நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
அஜ்மான் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
அல் ஐன் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
அல் கோர் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
அல் மேடம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
அல் மாலிகியா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
அல் குவோஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
அல் ரயான் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
அல் வக்ரா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
தோஹா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
துபாய் நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
கயாதி 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
ஹமாத் டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
ஈசா டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
ஜெபல் அலி 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
லிவா ஒயாசிஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
மதினத் சயீத் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
ரிஃபா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
ருவாஸ் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
ஷார்ஜா நகரம் 19 ஜூலை 2024 AED د.إ269.25
சித்ரா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை