ருவாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
அபுதாபி நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அஜ்மான் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் ஐன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் கோர் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
அல் மேடம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் மாலிகியா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
அல் குவோஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் ரயான் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
அல் வக்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
தோஹா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
துபாய் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
கயாதி 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
ஹமாத் டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
ஈசா டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
ஜெபல் அலி 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
லிவா ஒயாசிஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
மதினத் சயீத் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
ரிஃபா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
ருவாஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
ஷார்ஜா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
சித்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
உம் சலால் முஹம்மது 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
அபுதாபி நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அஜ்மான் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் ஐன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் கோர் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
அல் மேடம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் மாலிகியா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
அல் குவோஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் ரயான் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
அல் வக்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
தோஹா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
துபாய் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
கயாதி 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
ஹமாத் டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
ஈசா டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
ஜெபல் அலி 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
லிவா ஒயாசிஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
மதினத் சயீத் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
ரிஃபா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
ருவாஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
ஷார்ஜா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
சித்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
உம் சலால் முஹம்மது 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை