ருவாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அபுதாபி நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அஜ்மான் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் மாலிகியா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
கயாதி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ஹமாத் டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஈசா டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
லிவா ஒயாசிஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
மதினத் சயீத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ரிஃபா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ருவாஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
சித்ரா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அபுதாபி நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அஜ்மான் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் மாலிகியா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
கயாதி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ஹமாத் டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஈசா டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
லிவா ஒயாசிஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
மதினத் சயீத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ரிஃபா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ருவாஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
சித்ரா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை