ருவாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அஜ்மான் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் கோர் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அல் மேடம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் மாலிகியா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் ரயான் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
தோஹா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
கயாதி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஹமாத் டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
ஈசா டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ரிஃபா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
சித்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அஜ்மான் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் கோர் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அல் மேடம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் மாலிகியா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் ரயான் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
தோஹா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
கயாதி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஹமாத் டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
ஈசா டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ரிஃபா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
சித்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை