ருவாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அஜ்மான் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் மேடம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் மாலிகியா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கயாதி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஹமாத் டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஈசா டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
லிவா ஒயாசிஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ரிஃபா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ருவாஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
சித்ரா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அஜ்மான் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் மேடம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் மாலிகியா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கயாதி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஹமாத் டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஈசா டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
லிவா ஒயாசிஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ரிஃபா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ருவாஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
சித்ரா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை