ருவாஸ் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

ருவாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
அபுதாபி நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அஜ்மான் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் ஐன் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் கோர் 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் மேடம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் மாலிகியா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
அல் குவோஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் ரயான் 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் வக்ரா 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
தோஹா 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
துபாய் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
கயாதி 21 மே 2022 AED د.إ223.75
ஹமாத் டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஈசா டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஜெபல் அலி 21 மே 2022 AED د.إ223.75
லிவா ஒயாசிஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
மதினத் சயீத் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
ரிஃபா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ருவாஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
ஷார்ஜா நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
சித்ரா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
உம் சலால் முஹம்மது 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
அபுதாபி நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அஜ்மான் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் ஐன் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் கோர் 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் மேடம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் மாலிகியா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
அல் குவோஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் ரயான் 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் வக்ரா 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
தோஹா 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
துபாய் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
கயாதி 21 மே 2022 AED د.إ210.25
ஹமாத் டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஈசா டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஜெபல் அலி 21 மே 2022 AED د.إ210.25
லிவா ஒயாசிஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
மதினத் சயீத் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
ரிஃபா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ருவாஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
ஷார்ஜா நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
சித்ரா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
உம் சலால் முஹம்மது 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை