சலலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சலலா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சலலா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
சலலா : 22 காரட் தங்க விலை

சலலா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சலலா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
சலலா : 22 காரட் தங்க விலை