தா என்றால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தா என்றால் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஜெட்டா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மக்கா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தா என்றால் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை

தா என்றால் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஜெட்டா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மக்கா 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தா என்றால் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை