தா என்றால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தா என்றால் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஜெட்டா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
மக்கா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
தா என்றால் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை

தா என்றால் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஜெட்டா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
மக்கா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
தா என்றால் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை