தா என்றால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தா என்றால் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ஜெட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
மக்கா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
தா என்றால் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை

தா என்றால் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ஜெட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
மக்கா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
தா என்றால் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை