தா என்றால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தா என்றால் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ஜெட்டா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
மக்கா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
தா என்றால் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை

தா என்றால் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ஜெட்டா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
மக்கா 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
தா என்றால் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை