தா என்றால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தா என்றால் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
ஜெட்டா 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
மக்கா 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
தா என்றால் 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை

தா என்றால் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
ஜெட்டா 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
மக்கா 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
தா என்றால் 18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை