தா என்றால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தா என்றால் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
ஜெட்டா 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
மக்கா 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
தா என்றால் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை

தா என்றால் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
ஜெட்டா 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
மக்கா 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
தா என்றால் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
தா என்றால் : 22 காரட் தங்க விலை