தபுக் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

தபுக் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தபுக் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
தபுக் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
தபுக் : 22 காரட் தங்க விலை

தபுக் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
தபுக் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
தபுக் : 22 காரட் தங்க விலை