தபுக் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

தபுக் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
தபுக் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
தபுக் : 22 காரத் தங்கம் விலை

தபுக் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
தபுக் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
தபுக் : 22 காரத் தங்கம் விலை