உம் சலால் முஹம்மது : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் கோர் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அல் மாலிகியா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
அல் ரயான் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அல் வக்ரா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
புடையா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
தம்மம் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
தோஹா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
கயாதி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஈசா டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஜுபைல் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
கோபர் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
மதினத் சயீத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
மனமா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
முஹாரக் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
கதிஃப் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ரிஃபா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ருவாஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
சித்ரா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
உம் சலால் முஹம்மது 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் கோர் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அல் மாலிகியா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
அல் ரயான் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அல் வக்ரா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
புடையா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
தம்மம் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
தோஹா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
கயாதி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஈசா டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஜுபைல் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
கோபர் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
மதினத் சயீத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
மனமா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
முஹாரக் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
கதிஃப் 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ரிஃபா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ருவாஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
சித்ரா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
உம் சலால் முஹம்மது 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க விலை