யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
மதீனா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
யான்பு 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
மதீனா 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
யான்பு 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை