யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
மதீனா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
யான்பு 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
மதீனா 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
யான்பு 24 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை