யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
மதீனா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
யான்பு 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
மதீனா 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
யான்பு 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை