آل احمدی, کویت : قیمت طلا

آل احمدی : نرخ طلای 24 کارات

16 آوریل 2021
KWD د.ك18.16
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.16
15 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
14 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
13 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك-0.11
12 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
11 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.16
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك17.95
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) KWD د.ك18.16
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.20
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.95
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك18.61
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.20
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك17.95
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.23
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آل احمدی : نرخ طلای 22 کارات

16 آوریل 2021
KWD د.ك16.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.15
15 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
14 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
13 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك-0.10
12 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
11 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.65
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.45
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) KWD د.ك16.65
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.45
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك17.60
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك16.45
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك17.60
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار