ام صلال محمد, قطر : قیمت طلا

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات

12 آوریل 2024
QAR ﷼288.50
+4.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2024 QAR ﷼284.50 QAR ﷼+0.00
10 آوریل 2024 QAR ﷼284.50 QAR ﷼-1.50
09 آوریل 2024 QAR ﷼286.00 QAR ﷼+2.00
07 آوریل 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+1.00
05 آوریل 2024 QAR ﷼283.00 QAR ﷼+3.50
04 آوریل 2024 QAR ﷼279.50 QAR ﷼+1.50
03 آوریل 2024 QAR ﷼278.00 QAR ﷼+2.50
02 آوریل 2024 QAR ﷼275.50 QAR ﷼+3.50
01 آوریل 2024 QAR ﷼272.00 QAR ﷼-0.50
31 مارس 2024 QAR ﷼272.50 QAR ﷼+0.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼286.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼272.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼280.78
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼272.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) QAR ﷼284.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼272.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼253.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼264.17
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼253.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼272.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼250.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼243.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼248.03
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼250.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) QAR ﷼250.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼251.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼247.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼250.85
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼251.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼251.50
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 کارات

12 آوریل 2024
QAR ﷼270.50
+3.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2024 QAR ﷼267.00 QAR ﷼+0.00
10 آوریل 2024 QAR ﷼267.00 QAR ﷼-1.00
09 آوریل 2024 QAR ﷼268.00 QAR ﷼+2.00
07 آوریل 2024 QAR ﷼266.00 QAR ﷼+0.50
05 آوریل 2024 QAR ﷼265.50 QAR ﷼+3.00
04 آوریل 2024 QAR ﷼262.50 QAR ﷼+1.50
03 آوریل 2024 QAR ﷼261.00 QAR ﷼+2.50
02 آوریل 2024 QAR ﷼258.50 QAR ﷼+3.00
01 آوریل 2024 QAR ﷼255.50 QAR ﷼-0.50
31 مارس 2024 QAR ﷼256.00 QAR ﷼+0.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼268.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼255.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼263.44
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼255.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) QAR ﷼267.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼256.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼238.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼248.25
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼238.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼256.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼236.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼229.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼233.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼236.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) QAR ﷼236.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼236.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼233.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼235.92
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼236.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼236.50
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار