ام صلال محمد, قطر : قیمت طلا

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات

23 اکتبر 2021
QAR ﷼226.93
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼-2.72
22 اکتبر 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+3.27
21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼+1.09
20 اکتبر 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+0.00
19 اکتبر 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+1.09
18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼-1.09
15 اکتبر 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼-2.18
14 اکتبر 2021 QAR ﷼227.47 QAR ﷼+1.09
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼229.65
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.11
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼224.70
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼223.65
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) QAR ﷼226.93
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼231.29
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼220.93
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼225.93
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼230.20
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼223.65
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼231.84
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼219.29
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼226.86
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼229.65
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼229.11
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼231.29
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.83
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼228.88
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼225.83
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼229.65
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 کارات

23 اکتبر 2021
QAR ﷼208.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼-2.50
22 اکتبر 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+3.00
21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+1.00
20 اکتبر 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.00
19 اکتبر 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.00
18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
15 اکتبر 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼-2.00
14 اکتبر 2021 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+1.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼210.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼204.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼205.96
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼205.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) QAR ﷼208.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼202.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼207.08
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼211.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼205.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼212.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼207.94
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼210.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼210.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼207.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼209.79
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼207.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼210.50
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار