مدینه, عربستان سعودی : قیمت طلا

مدینه : نرخ طلای 24 کارات

30 ژوئن 2022
SAR ﷼228.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-2.00
29 ژوئن 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
28 ژوئن 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼-1.00
27 ژوئن 2022 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+1.00
26 ژوئن 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
25 ژوئن 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
24 ژوئن 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼-1.00
23 ژوئن 2022 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
22 ژوئن 2022 SAR ﷼231.00 SAR ﷼-1.00
21 ژوئن 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی () SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼235.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼231.63
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼231.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼228.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼238.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼232.90
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼238.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼233.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼250.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼237.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼243.52
مدینه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼242.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼240.00
مدینه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 کارات

30 ژوئن 2022
SAR ﷼210.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼-2.00
29 ژوئن 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
28 ژوئن 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
27 ژوئن 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
26 ژوئن 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
25 ژوئن 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
24 ژوئن 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
23 ژوئن 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
22 ژوئن 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
21 ژوئن 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی () SAR ﷼
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼217.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼210.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼213.67
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼214.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼210.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼210.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼214.87
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼219.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼215.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼231.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼224.79
مدینه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼223.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼222.00
مدینه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار