مدینه, عربستان سعودی : قیمت طلا

مدینه : نرخ طلای 24 کارات

26 نوامبر 2022
SAR ﷼221.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+2.00
23 نوامبر 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
21 نوامبر 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
20 نوامبر 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
19 نوامبر 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-2.00
18 نوامبر 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼+0.00
17 نوامبر 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-2.00
16 نوامبر 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
15 نوامبر 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼224.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼217.33
مدینه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼208.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) SAR ﷼221.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼217.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼207.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼210.32
مدینه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼210.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼207.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼218.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼207.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼212.47
مدینه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼215.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼210.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼217.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼222.26
مدینه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼223.00
مدینه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼217.00
مدینه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 کارات

26 نوامبر 2022
SAR ﷼204.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
23 نوامبر 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼-1.00
21 نوامبر 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
20 نوامبر 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
19 نوامبر 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-2.00
18 نوامبر 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
17 نوامبر 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-2.00
16 نوامبر 2022 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+1.00
15 نوامبر 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼207.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼190.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼200.71
مدینه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼192.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) SAR ﷼204.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼200.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼191.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼194.16
مدینه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼194.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼191.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼201.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼192.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼196.85
مدینه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼199.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼194.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼209.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼200.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼205.06
مدینه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼206.00
مدینه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼200.00
مدینه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار