راس الخیمه, امارات متحده عربی : قیمت طلا

راس الخیمه : نرخ طلای 24 کارات

امروز 12 آوریل 2021
AED د.إ215.74
-0.82
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 آوریل 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 آوریل 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 آوریل 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 آوریل 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
06 آوریل 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ+1.64
05 آوریل 2021 AED د.إ214.65 AED د.إ-0.27
04 آوریل 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
03 آوریل 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
02 آوریل 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.54
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ217.92
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ214.38
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ215.77
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ214.38
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) AED د.إ216.56
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ216.56
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ209.47
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ213.76
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ216.02
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ210.83
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ231.56
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ215.47
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ224.11
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ231.56
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) AED د.إ215.47
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ241.93
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ226.93
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ231.45
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ235.65
راس الخیمه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ229.38
راس الخیمه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

راس الخیمه : نرخ طلای 22 کارات

امروز 12 آوریل 2021
AED د.إ197.75
-0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 آوریل 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 آوریل 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 آوریل 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 آوریل 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
06 آوریل 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ+1.50
05 آوریل 2021 AED د.إ196.75 AED د.إ-0.25
04 آوریل 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
03 آوریل 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
02 آوریل 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ199.75
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ196.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ197.77
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ196.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) AED د.إ198.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ198.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ192.00
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ195.94
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ198.00
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ193.25
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ212.25
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ197.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ205.42
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ212.25
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) AED د.إ197.50
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ221.75
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ208.00
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ212.15
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ216.00
راس الخیمه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ210.25
راس الخیمه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار