الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

امروز 18 اکتبر 2021
QAR ﷼224.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼-1.09
15 اکتبر 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼-2.18
14 اکتبر 2021 QAR ﷼227.47 QAR ﷼+1.09
13 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼+2.73
12 اکتبر 2021 QAR ﷼223.65 QAR ﷼+0.54
11 اکتبر 2021 QAR ﷼223.11 QAR ﷼+0.00
10 اکتبر 2021 QAR ﷼223.11 QAR ﷼+0.00
09 اکتبر 2021 QAR ﷼223.11 QAR ﷼-2.18
08 اکتبر 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+1.64
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼227.47
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.11
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼224.13
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼223.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) QAR ﷼224.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼231.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼220.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼225.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼230.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼223.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼231.84
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼219.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼226.86
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼229.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼229.11
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼231.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.83
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼228.88
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼225.83
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼229.65
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

امروز 18 اکتبر 2021
QAR ﷼205.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
15 اکتبر 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼-2.00
14 اکتبر 2021 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+1.00
13 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+2.50
12 اکتبر 2021 QAR ﷼205.00 QAR ﷼+0.50
11 اکتبر 2021 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
10 اکتبر 2021 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
09 اکتبر 2021 QAR ﷼204.50 QAR ﷼-2.00
08 اکتبر 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼208.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼204.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼205.44
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼205.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) QAR ﷼205.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼202.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼207.08
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼205.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼212.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼207.94
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼210.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼210.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼207.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼209.79
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼207.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼210.50
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار