ایبری, عمان : قیمت طلا

ایبری : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
OMR ﷼24.11
+0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.00
23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.06
22 اکتبر 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.17
21 اکتبر 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼-0.06
20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼+0.06
19 اکتبر 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼+0.16
18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 اکتبر 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.06
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.51
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.75
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.51
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) OMR ﷼24.00
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.29
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.87
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼24.22
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼23.62
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼24.38
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.13
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼23.90
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼24.22
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼24.22
ایبری نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
ایبری نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.78
ایبری نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼24.15
ایبری نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.78
ایبری نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼24.22
ایبری - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ایبری : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
OMR ﷼22.10
+0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.00
23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼-0.05
22 اکتبر 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.15
21 اکتبر 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼-0.05
20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.05
19 اکتبر 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.15
18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 اکتبر 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.55
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.77
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.55
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) OMR ﷼22.00
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.88
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼22.20
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼21.65
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼22.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.20
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼21.90
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼22.20
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼22.20
ایبری نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
ایبری نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.80
ایبری نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.14
ایبری نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼21.80
ایبری نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼22.20
ایبری - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار