آرمز, امارات متحده عربی : قیمت طلا

آرمز : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
AED د.إ223.38
+0.82
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ+0.00
23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ-2.18
22 اکتبر 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ+3.81
21 اکتبر 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.00
20 اکتبر 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.28
19 اکتبر 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+1.09
18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+0.27
17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 اکتبر 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 اکتبر 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
آرمز نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ224.74
آرمز نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ217.38
آرمز نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ219.87
آرمز نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ218.20
آرمز نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) AED د.إ222.56
آرمز نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ226.93
آرمز نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ215.20
آرمز نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ220.77
آرمز نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ225.02
آرمز نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ216.29
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ227.20
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ213.83
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ221.73
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ225.29
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ225.29
آرمز نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ226.93
آرمز نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ220.93
آرمز نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ224.17
آرمز نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ220.93
آرمز نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ225.29
آرمز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
AED د.إ204.75
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ+0.00
23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ-2.00
22 اکتبر 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ+3.50
21 اکتبر 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.00
20 اکتبر 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.25
19 اکتبر 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+1.00
18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+0.25
17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 اکتبر 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 اکتبر 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ206.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ199.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ201.53
آرمز نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ200.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) AED د.إ204.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ208.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ197.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ202.36
آرمز نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ206.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ198.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ208.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ196.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ203.23
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ206.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ206.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ208.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ202.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ205.48
آرمز نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ202.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ206.50
آرمز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار