خانم, امارات متحده عربی : قیمت طلا

خانم : نرخ طلای 24 کارات

امروز 21 اکتبر 2021
AED د.إ221.74
+0.81
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 اکتبر 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.28
19 اکتبر 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+1.09
18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+0.27
17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 اکتبر 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 اکتبر 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
14 اکتبر 2021 AED د.إ222.83 AED د.إ+1.36
13 اکتبر 2021 AED د.إ221.47 AED د.إ+1.91
12 اکتبر 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+1.36
11 اکتبر 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.00
خانم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ222.83
خانم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ217.38
خانم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ219.30
خانم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ218.20
خانم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (20 اکتبر) AED د.إ220.93
خانم نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ226.93
خانم نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ215.20
خانم نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ220.77
خانم نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ225.02
خانم نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ216.29
خانم نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ227.20
خانم نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ213.83
خانم نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ221.73
خانم نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ225.29
خانم نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ225.29
خانم نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ226.93
خانم نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ220.93
خانم نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ224.17
خانم نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ220.93
خانم نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ225.29
خانم - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خانم : نرخ طلای 22 کارات

امروز 21 اکتبر 2021
AED د.إ203.25
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 اکتبر 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.25
19 اکتبر 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+1.00
18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+0.25
17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 اکتبر 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 اکتبر 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
14 اکتبر 2021 AED د.إ204.25 AED د.إ+1.25
13 اکتبر 2021 AED د.إ203.00 AED د.إ+1.75
12 اکتبر 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+1.25
11 اکتبر 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.00
خانم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ204.25
خانم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ199.25
خانم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ201.01
خانم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ200.00
خانم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (20 اکتبر) AED د.إ202.50
خانم نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ208.00
خانم نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ197.25
خانم نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ202.36
خانم نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ206.25
خانم نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ198.25
خانم نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ208.25
خانم نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ196.00
خانم نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ203.23
خانم نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ206.50
خانم نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ206.50
خانم نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ208.00
خانم نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ202.50
خانم نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ205.48
خانم نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ202.50
خانم نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ206.50
خانم - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار