آر رومیثیا, کویت : قیمت طلا

آر رومیثیا : نرخ طلای 24 کارات

30 ژوئن 2022
KWD د.ك18.40
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40 KWD د.ك-0.10
29 ژوئن 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
28 ژوئن 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
27 ژوئن 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
26 ژوئن 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
25 ژوئن 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك-0.10
24 ژوئن 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
23 ژوئن 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
22 ژوئن 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.05
21 ژوئن 2022 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.10
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی () KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك18.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.40
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك18.63
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك18.60
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك18.40
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.15
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.35
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.71
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك19.15
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك18.65
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك19.95
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.05
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك19.49
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك19.40
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك19.15
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آر رومیثیا : نرخ طلای 22 کارات

30 ژوئن 2022
KWD د.ك17.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.10
29 ژوئن 2022 KWD د.ك17.60 KWD د.ك+0.00
28 ژوئن 2022 KWD د.ك17.60 KWD د.ك+0.00
27 ژوئن 2022 KWD د.ك17.60 KWD د.ك+0.00
26 ژوئن 2022 KWD د.ك17.60 KWD د.ك+0.00
25 ژوئن 2022 KWD د.ك17.60 KWD د.ك-0.10
24 ژوئن 2022 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.00
23 ژوئن 2022 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.00
22 ژوئن 2022 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.05
21 ژوئن 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك-0.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی () KWD د.ك
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.50
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.72
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.70
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك17.50
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك18.15
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.45
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.77
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.15
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.70
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.90
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك18.48
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك18.40
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك18.15
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار