آر رومیثیا, کویت : قیمت طلا

آر رومیثیا : نرخ طلای 24 کارات

26 نوامبر 2022
KWD د.ك17.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
25 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
24 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.05
23 نوامبر 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
22 نوامبر 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك-0.05
21 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
20 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
19 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك-0.10
18 نوامبر 2022 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
17 نوامبر 2022 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.10
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.05
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.62
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) KWD د.ك17.80
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.12
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك17.10
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك16.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.22
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك17.30
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك17.10
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك18.25
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.55
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك17.95
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك17.95
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك17.55
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آر رومیثیا : نرخ طلای 22 کارات

26 نوامبر 2022
KWD د.ك16.95
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
25 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
24 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.10
23 نوامبر 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
22 نوامبر 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.10
21 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
20 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
19 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك-0.10
18 نوامبر 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
17 نوامبر 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك-0.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.20
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك15.90
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.79
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) KWD د.ك16.95
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك16.75
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.34
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك16.30
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك16.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك16.75
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.42
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك16.40
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك16.30
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك17.35
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.70
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك17.05
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك16.70
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار