الکوئز, امارات متحده عربی : قیمت طلا

الکوئز : نرخ طلای 24 کارات

06 مرداد 2022
AED د.إ215.25
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.00
06 مرداد 2022 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.25
05 مرداد 2022 AED د.إ215.00 AED د.إ-1.00
04 مرداد 2022 AED د.إ216.00 AED د.إ+2.75
03 مرداد 2022 AED د.إ213.25 AED د.إ-2.50
02 مرداد 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ+1.00
01 مرداد 2022 AED د.إ214.75 AED د.إ+0.75
31 جولای 2022 AED د.إ214.00 AED د.إ+0.00
30 جولای 2022 AED د.إ214.00 AED د.إ+1.50
29 جولای 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ216.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ213.25
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ215.04
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ214.75
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) AED د.إ215.25
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ219.50
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ206.25
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ210.93
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ217.75
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ214.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ226.75
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ220.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ223.02
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ223.75
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ220.25
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ233.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ219.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ224.59
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ229.75
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ224.00
الکوئز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الکوئز : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
AED د.إ202.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ+0.00
06 مرداد 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ+0.00
05 مرداد 2022 AED د.إ202.00 AED د.إ-1.00
04 مرداد 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+2.50
03 مرداد 2022 AED د.إ200.50 AED د.إ-2.25
02 مرداد 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ+1.00
01 مرداد 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.75
31 جولای 2022 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
30 جولای 2022 AED د.إ201.00 AED د.إ+1.50
29 جولای 2022 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ203.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ200.50
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ202.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ201.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) AED د.إ202.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ206.25
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ193.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ198.11
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ204.50
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ201.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ213.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ206.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ209.48
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ210.25
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ206.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ215.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ205.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ210.67
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ215.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ210.50
الکوئز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار