آریقه, کویت : قیمت طلا

آریقه : نرخ طلای 24 کارات

06 مرداد 2022
KWD د.ك18.05
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
05 مرداد 2022 KWD د.ك18.05 KWD د.ك-0.10
04 مرداد 2022 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.35
03 مرداد 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك-0.30
02 مرداد 2022 KWD د.ك18.10 KWD د.ك+0.15
01 مرداد 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
31 جولای 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
30 جولای 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
29 جولای 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.15
آریقه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك18.15
آریقه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.80
آریقه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك18.02
آریقه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك17.95
آریقه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) KWD د.ك18.05
آریقه نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
آریقه نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.40
آریقه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك17.76
آریقه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.20
آریقه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك17.95
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك18.85
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.40
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك18.63
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك18.60
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك18.40
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.15
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.35
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.71
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك19.15
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك18.65
آریقه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آریقه : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
KWD د.ك17.15
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
05 مرداد 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك-0.10
04 مرداد 2022 KWD د.ك17.25 KWD د.ك+0.25
03 مرداد 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.20
02 مرداد 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.15
01 مرداد 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
31 جولای 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
30 جولای 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
29 جولای 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.10
آریقه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك17.25
آریقه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.00
آریقه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك17.14
آریقه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك17.05
آریقه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) KWD د.ك17.15
آریقه نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك17.45
آریقه نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.55
آریقه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك16.89
آریقه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك17.35
آریقه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك17.05
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.50
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.72
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.70
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك17.50
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك18.15
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.45
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.77
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.15
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.70
آریقه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار