رستاق, عمان : قیمت طلا

رستاق : نرخ طلای 24 کارات

07 مرداد 2022
OMR ﷼22.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.00
06 مرداد 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.15
05 مرداد 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.00
04 مرداد 2022 OMR ﷼22.90 OMR ﷼+0.30
03 مرداد 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.20
02 مرداد 2022 OMR ﷼22.80 OMR ﷼+0.10
01 مرداد 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.05
31 جولای 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
30 جولای 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.10
29 جولای 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.25
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼22.90
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.60
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼22.70
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) OMR ﷼22.75
رستاق نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼23.20
رستاق نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.85
رستاق نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.32
رستاق نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.15
رستاق نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼22.65
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼23.95
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.10
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼23.57
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼23.45
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼23.10
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼24.30
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.05
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼23.70
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼24.25
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼23.65
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

رستاق : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
OMR ﷼21.85
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼+0.00
06 مرداد 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.10
05 مرداد 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.00
04 مرداد 2022 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.25
03 مرداد 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.20
02 مرداد 2022 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.10
01 مرداد 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
31 جولای 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
30 جولای 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
29 جولای 2022 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼21.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼21.86
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼21.80
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) OMR ﷼21.85
رستاق نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.25
رستاق نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.00
رستاق نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼21.43
رستاق نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼22.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼21.75
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼22.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.15
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼22.58
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼22.50
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼22.15
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼23.25
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.10
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼22.71
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼23.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼22.70
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار