شهر ابوظبی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات

امروز 16 ژوئن 2021
AED د.إ230.74
-1.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژوئن 2021 AED د.إ231.84 AED د.إ+0.28
14 ژوئن 2021 AED د.إ231.56 AED د.إ-1.64
13 ژوئن 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ+0.00
12 ژوئن 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ-0.54
11 ژوئن 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
10 ژوئن 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.55
09 ژوئن 2021 AED د.إ235.11 AED د.إ+1.37
08 ژوئن 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
07 ژوئن 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.28
06 ژوئن 2021 AED د.إ234.84 AED د.إ+0.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ236.47
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ231.56
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ234.02
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ236.20
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (15 ژوئن) AED د.إ231.84
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ236.47
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ219.56
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ229.68
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ219.56
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ236.47
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ222.83
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ214.38
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ218.29
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ214.38
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ219.56
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ216.56
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ209.47
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ213.76
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ216.02
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ210.83
شهر ابوظبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 کارات

امروز 16 ژوئن 2021
AED د.إ211.50
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژوئن 2021 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.25
14 ژوئن 2021 AED د.إ212.25 AED د.إ-1.50
13 ژوئن 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ+0.00
12 ژوئن 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ-0.50
11 ژوئن 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
10 ژوئن 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.50
09 ژوئن 2021 AED د.إ215.50 AED د.إ+1.25
08 ژوئن 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
07 ژوئن 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.25
06 ژوئن 2021 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ216.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ212.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ214.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ216.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (15 ژوئن) AED د.إ212.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ216.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ201.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ210.52
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ201.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ216.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ204.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ196.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ200.08
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ196.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ201.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ198.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ192.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ195.94
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ198.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ193.25
شهر ابوظبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار