شهر عجمان, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر عجمان : نرخ طلای 24 کارات

17 ژانویه 2022
AED د.إ225.83
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.27
16 ژانویه 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ+0.00
15 ژانویه 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ-1.09
14 ژانویه 2022 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
13 ژانویه 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.27
12 ژانویه 2022 AED د.إ226.11 AED د.إ+2.18
11 ژانویه 2022 AED د.إ223.93 AED د.إ+1.37
10 ژانویه 2022 AED د.إ222.56 AED د.إ-0.55
09 ژانویه 2022 AED د.إ223.11 AED د.إ+0.00
08 ژانویه 2022 AED د.إ223.11 AED د.إ+1.09
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ227.20
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ222.02
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ224.84
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ227.20
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) AED د.إ225.83
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ226.65
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ219.83
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ222.49
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ222.29
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ226.65
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ232.11
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ219.29
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ226.36
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ222.29
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ222.83
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ224.74
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ217.38
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ220.44
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ218.20
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ221.47
شهر عجمان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر عجمان : نرخ طلای 22 کارات

17 ژانویه 2022
AED د.إ207.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.25
16 ژانویه 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
15 ژانویه 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ-1.00
14 ژانویه 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
13 ژانویه 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.25
12 ژانویه 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ+2.00
11 ژانویه 2022 AED د.إ205.25 AED د.إ+1.25
10 ژانویه 2022 AED د.إ204.00 AED د.إ-0.50
09 ژانویه 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+0.00
08 ژانویه 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+1.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ208.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ203.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ206.09
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ208.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) AED د.إ207.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ207.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ201.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ203.94
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ203.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ207.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ212.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ201.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ207.48
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ203.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ204.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ206.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ199.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ202.06
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ200.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ203.00
شهر عجمان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار