مادینات زاید, امارات متحده عربی : قیمت طلا

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات

15 جولای 2024
AED د.إ292.75
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 AED د.إ292.00 AED د.إ+0.00
13 جولای 2024 AED د.إ292.00 AED د.إ+0.75
12 جولای 2024 AED د.إ291.25 AED د.إ-0.50
11 جولای 2024 AED د.إ291.75 AED د.إ+2.75
10 جولای 2024 AED د.إ289.00 AED د.إ+2.00
09 جولای 2024 AED د.إ287.00 AED د.إ-0.50
08 جولای 2024 AED د.إ287.50 AED د.إ-1.75
07 جولای 2024 AED د.إ289.25 AED د.إ+0.00
06 جولای 2024 AED د.إ289.25 AED د.إ+0.75
05 جولای 2024 AED د.إ288.50 AED د.إ+2.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ292.00
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ282.00
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ288.09
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ282.00
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) AED د.إ292.00
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ286.00
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ277.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ281.31
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ281.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ281.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ294.00
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ277.50
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ284.80
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ278.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ284.25
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ291.25
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ271.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ283.03
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ271.75
مادینات زاید نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ279.75
مادینات زاید - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 کارات

15 جولای 2024
AED د.إ271.25
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 AED د.إ270.50 AED د.إ+0.00
13 جولای 2024 AED د.إ270.50 AED د.إ+1.00
12 جولای 2024 AED د.إ269.50 AED د.إ-0.50
11 جولای 2024 AED د.إ270.00 AED د.إ+2.50
10 جولای 2024 AED د.إ267.50 AED د.إ+1.75
09 جولای 2024 AED د.إ265.75 AED د.إ-0.50
08 جولای 2024 AED د.إ266.25 AED د.إ-1.75
07 جولای 2024 AED د.إ268.00 AED د.إ+0.00
06 جولای 2024 AED د.إ268.00 AED د.إ+1.00
05 جولای 2024 AED د.إ267.00 AED د.إ+2.50
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ270.50
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ261.00
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ266.73
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ261.00
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) AED د.إ270.50
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ264.75
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ257.25
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ260.53
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ261.00
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ260.75
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ272.25
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ257.00
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ263.70
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ258.25
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ263.00
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ269.50
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ251.75
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ262.09
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ251.75
مادینات زاید نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ259.00
مادینات زاید - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار